ACADEMIC COUNCIL

1Principal Dr. Kiran Mangaonkar (Chairman)
Head of the Departments
2Mr. Yogesh Anvekar
3Dr. (Mrs) Ratna Sharma
4Dr. S.A. Ajgaonkar
5Dr. (Mrs) Rita Bhambi
6Dr. (Mrs) Davinderpal Kaur Bhasin
7(Mrs) Simran Chawla
8Dr. (Mrs) Swaranjit Kaur Cheema
9(Mrs) Durga D. Pawar
10Dr. Dinesh C. Kala
11Dr. (Mrs) Sneha Palvalkar
12Dr. (Mrs) Gursimran Kaur
13(Mrs) Jasmeet Kaur Ghai
14(Mrs) Jasbir Kaur
15Dr. Allan D'Souza
16Mr. Yogesh Kolhatkar
17Dr. (Mrs) Suchitra S. Kumar
18Dr. (Mrs) Meeta Rakesh
19Dr. Siby Abraham
20Dr. Jagdish Mehta
21Dr. (Mrs) Naomita Dhume
22Dr. (Mrs) Gauri Bahalkar
23Dr. (Mrs) Kavita Pandey
24Dr. H.S. Kalsi
25Mr. Anis Ahmed
26Dr. Jatinder Kaur - COE
Nominated Members
27(Mrs) Rina Mehra
28Mr. Praveish Vishwanathan
Expert - Academic / Industry
29Dr. Ashok Mhatre
30Dr. (Mrs) Usha Iyer
31Dr. D.Y. Patil
University Nominee
32Prof. S.D. Samant
33Prin. Shobana Vasudevan
34Prin. Dr. Sonali Pednekar
Member Secretary Nominated
35Dr. (Mrs) Ravinder Kaur Cheema